Možnosti

Terapie s Donášem


Donáš dochází za dětmi do speciálních školských zařízení. Spolupracuje se speciálními pedagogy a dopomáhá, dle individuálního plánu dítěte, jeho naplnění s přihlédnutím k handicapu.

Donáš pomocí zoorehabilitace usnadňuje zařazení znevýhodněných dětí do společnosti.
Zoorehabilitace má tradici vzhledem k dosaženým úspěchům. Metodou polohování odstraňuje napětí. Při motivaci psem rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, stabilitu. Napomáhá také s orientací v prostoru. Při skupinové terapii upevňuje spolupráci mezi dětmi a v neposlední řadě i jejich komunikaci, která je v poslední době veliký problém.

Canisterapie Donáš je zaměřena na děti s poruchami pozornosti, logopedickými vadami, autismem, Downovým syndromem, mentální retardací, omezenou motorikou, koordinací pohybu, orientací v prostoru, s kombinovanými vadami a mnohými dalšími postiženími. Docházíme za dětmi do speciálních školních zařízení v Liberci a Jablonci nad Nisou. Úzce spolupracujeme s centry SPC a speciálními pedagogy i rodiči našich dětí. Bez předávání informací je úspěch nemyslitelný. Základem je individuální plán pro každé z dětí a zakázka jak od rodičů tak i od pedagogů. Jsme zaměřeni zejména na děti předškolní a školní do věku 26 let.

Canisterapie Donáš pořádá i různé akce pro děti nejen zábavné, ale i poučné. Velký úspěch u dětí i pedagogů měla přednáška o psech. Ta byla vedena jako prevence. Děti jsou v úzkém kontaktu s našimi terapeutickými psy, proto bylo nutné názorně ukázat, že ne každý pes je vhodný k pohlazení.
Ze společných akcí čerpáme informace o tom, jak dítě které se účastní našich hodin canisterapie, funguje v kolektivu vrstevníků a v čem je třeba pomoci. Může to být v komunikaci, spolupráci s kamarády, stranění se kolektivu, nízké sebevědomí nejen díky handicapu apod.

Novinky a aktuality, včetně ilustrativních fotografií, jsou ke zhlédnutí na našem webu www.terapie.7x.cz.